Pernik aerial view – Перник от дрон в 4k

Перник

Град Перник е сред най-големите градове в България. Изключително близо до Столицата, Перник позволява да живеете в гарда и да работите на по-висока заплата именно в София. По отношение на Западна България той е на второ място след София по данни от последното преброяване на населението. Големината на града предполага, че има стара история и това се оказва точно така. Исторически погледнато, първи сведения за уседнал живот в района датират от 6000 г. пр. Хр. Многовековната история по принцип предполага, че градът е получил и сменил много имена. За разлика от повечето български градове, които са познати в миналото с други имена, Перник се е наричал така от времето на своето създаване – 9 век.

 

Photo & video Dzhunev Photography

Instagram @DzhunevPhotograph

Всичко за град Перник