Перник
Заем с обезпечение в имот
0371
Заемът с обезпечение в имот може да бъде използван за различни цели, като например покупка на имот, ремонт на съществуващ имот, консолидация на дългове
Всичко за град Перник