Перник
Pernik aerial view – Перник от дрон в 4k
0576
Град Перник е сред най-големите градове в България. Изключително близо до Столицата, Перник позволява да живеете в гарда и да работите на по-висока заплата
Всичко за град Перник
Перник
За град Перник
0138
Релефът на котловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с растителност.
Всичко за град Перник